Wstaw witraż polskiej niepodległości

piątek, 29 Wrzesień 2023

Prezentujemy kolejny projekt witraża w budowanej przez nas świątyni, autorstwa artysty plastyka pana Macieja Kauczyńskiego z Krakowa. Autor projektu nazwał go "Odzyskanie przez Polskę niepodległości".

Po dramatycznych wydarzeniach kiedy to komunistyczna władza przelała krew Stoczniowców zrodził się opór. W witrażu symbolizuje to Pomnik Trzech Krzyży Gdańskich. W tejże stoczni można rzecz ucieleśnieniu całej Polski powstał bunt - strajk przeciw reżimowi. Powstał wolny i samorządny niezależny związek Solidarność. A jego kapelanem został właśnie Bł. ks. Jerzy Popiełuszko.

Powierzchnia każdego okna witrażowego, największego z dotychczas wykonanych podzielona jest na osiem modułów (1,53m2). Koszt jednego wynosi 8400 zł. Ofiarodawcy, którzy w swojej dobroci zaangażują się w powstanie tego przedsięwzięcia, zostaną podpisani na ufundowanym przez siebie module witraża.

W tytule wpłaty wpisz: Budowa kościoła - nr modułu witraża
      ► Numer konta bankowego budowy kościoła

lub wybierz jeden z dostępnych modułów i skorzystaj z płatności elektronicznych:

Witraż polskiej niepodległości

Klikaj w poniższe moduły witraża, aby wyświetlać szczegóły.
W tytule przelewu podaj numer ufundowanego modułu.

Ufundowane moduły witrażowe: 8 z 8
► kliknij tutaj aby wyświetlić aktualny status ufundowanych modułów

Wizualizacja witraża polskiej niepodległości


Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Piotrowi Szczepanikowi za profesjonalne wykonanie zdjęć witraża i poszczególnych jego modułów.