Błogosławieństwo Prymicyjne

niedziela, 7 Lipiec 2019

Pójdź, mój synu, w góry wysokie,
w góry urwiste, pójdź aż na szczyty,
w drogę nie bierz nic z sobą, idź boso,
idź tak przed sobą, przed światem ukryty,
mijaj śmiało mroczne przepaście,
w złudnych strumykach nie gaś pragnienia
niech Cię droga łatwiejsza nie skusi,
idź aż na Górę Przemienienia.

Te słowa refrenu piosenki religijnej niech będą wyrazem życzeń naszej wspólnoty parafialnej i przesłaniem skierowanym do Neoprezbitera ks. Bartłomieja Ołyńca,  który w naszym kościele odprawił dzisiaj Mszę Świętą o godz. 9.00, udzielając wiernym prymicyjnego błogosławieństwa.

Udzielone  błogosławieństwo prymicyjne ma szczególną wartość, z którą związana jest łaska odpustu zupełnego. Błogosławieństwo jest modlitwą do Boga. Nowo wyświecony kapłan jest w sposób nadzwyczajny napełniony Duchem Świętym. Kładąc ręce indywidualnie na głowy wiernych wypowiada modlitwę:

Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego niech zstąpi na Ciebie i niech pozostanie z Tobą na zawsze. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen.

Z wdzięcznością otaczamy Księdza Neoprezbitera naszymi modlitwami, który przez najbliższy miesiąc pełnił będzie w naszej parafii wakacyjną posługę duszpasterską.