Zakończenie peregrynacji obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności

piątek, 18 Wrzesień 2020

17 września 2020 roku zakończyła się w diecezji rzeszowskiej peregrynacja obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności, który w czasie ostatnich miesięcy, wraz z relikwiami bł. ks. Jerzego Popiełuszki i krzyżem nowohuckim, nawiedzały kolejne parafie naszej diecezji. Trwająca peregrynacja była dogodną okazją do wspólnej modlitwy w intencji ojczyzny, a w szczególności wszystkich ludzi pracy oraz zawierzenia Bogu przez wstawiennictwo Matki Najświętszej osobistych intencji i trosk.

Nasza parafia była ostatnim miejscem modlitwy przed obrazem Matki Bożej Robotników Solidarności w diecezji rzeszowskiej, skąd został on przewieziony na obchody ogólnopolskiej pielgrzymki ludzi pracy na Jasną Górę. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 18:00. Mszy św. przewodniczył ks. Stanisław Jamiński, dziekan dekanatu Rzeszów Południe, a homilię wygłosił ks. dr Ireneusz Folcik. Po przywitaniu peregrynującego obrazu, proboszcz parafii ks. dr Robert Mokrzycki, dokonał aktu zawierzenia Matce Bożej Robotników Solidarności wszystkich parafian, ludzi pracy i członków NSZZ Solidarność zrzeszonych w okręgach rzeszowskim i przemyskim. Na uroczystości licznie zgromadzili się przedstawiciele NSZZ wraz z Pocztami Sztandarowymi oraz mieszkańcy parafii.

Po Mszy św., w nowobudowanej świątyni, odbył się okolicznościowy koncert zorganizowany przez Fundację Jednego Serca Jednego Ducha zatytułowany: „Solidarność – Nauczyciele i wartości”, który w swej treści nawiązywał do nauczania dwóch wielkich orędowników Solidarności: św. Jana Pawła II i Sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego.