XVII Niedziela Zwykła

niedziela, 25 Lipiec 2021

Na pięć niedziel przerywamy lekturę Ewangelii wg. św. Marka i czytamy fragmenty Ewangelii św. Jana. W fragmentach tych Jan opisuje cud rozmnożenia chleba, przypominając, że wypełniają się proroctwa Starego Testamentu o nadejściu Mesjasza.

Rozmnożenie chleba , jakiego dokonuje Elizeusz, to ostatni z czterech cudów, jaki opisuje ten rozdział 2 Księgi Królewskiej. Wyłania się z niego postać wielkiego proroka, który mocą Bożą panuje nad życiem i śmiercią, ratuje i karmi głodnych. Rozmnożenie oliwy i chleba, wskrzeszenie syna Szunemitki to powtórzenie cudów wielkiego proroka Eliasza. Elizeusz, jego uczeń i następca wiernie naśladuje swego mistrza, a Bóg obdarza go tą samą chwałą i cudami. Cuda Eliasza i Elizeusza, dokonane w staczającym się coraz bardziej ku pogaństwu Królestwie Północnym, przypomina, że w Izraelu jest prawdziwy Bóg, który opiekuje się swoim ludem. Jest to także zapowiedź ery mesjańskiej i znacznie większego rozmiaru cudu, jakiego dokona Jezus.

Podobnie, jak Elizeusz, Jezus spędza wiele czasu w drodze, blisko ludzi. Podobnie jak Elizeusz, Jezus rozmnaża chleb na północy, w pogańskiej Galilei. Naprzeciw stu ludzi, jakich nakarmił Elizeusz, staje pięć tysięcy, nakarmionych przez Jezusa. W Jezusie odżywają na nowo cuda, jakie opisywała księga Wyjścia, podczas Exodusu Ludu Bożego z egipskiej niewoli. W Księdze Królewskiej, sługa, który miał dokonac niemożliwego, czyli nakarmić stu ludzi dwudziestoma chlebami, nabiera wątpliwości-jak to rozdzielić, miedzy stu ludźmi? Podobne wątpliwości widzimy u uczniów Jezusa. Pięć chlebów i dwie ryby to rzeczywiście mało dla ludzi, ale wystarczająco dużo dla Boga. Ludzka bieda ofiarowana Bogu wystarcza , aby zamienić ją w obfitość. Ta obfitość przekracza zapowiedzi prorockie z dawnych czasów. Syn Boży, karmi pięć tysięcy głodnych i pozostawia dwanaście koszów ułomków, co symbolizuje nie tylko dawnego Izraela, ale i lud Nowego Przymierza. Tak jak Bóg karmił swój lud na pustyni manną z nieba, tak teraz Jezus będzie karmił swoim Słowem I Ciałem Nowy Izrael.

Wszyscy jesteśmy głodni i potrzebujemy nasycenia. Tylko Jezus jest w stanie zaspokoić ten głód. Pokarmem, jaki daje jest tajemniczy chleb, w przyszłym tygodniu poznamy prawdę o tym Chlebie.