Przynależność do swojej parafii

niedziela, 17 Kwiecień 2022

W związku z licznymi wątpliwościami i pytaniami dotyczącymi przynależności do swojej parafii uprzejmie informujemy, że obok wyznawanej wiary, decyduje o niej miejsce zamieszkania (także w przypadku wynajmu) na jej terytorium a nie zameldowania np. w rodzinnym domu czy gdziekolwiek. Zapraszamy więc do kancelarii parafialnej nowych mieszkańców i tych, którzy dotąd tego nie zrobili, aby zgłosić fakt swojego zamieszkania a tym samym potwierdzić przynależność do swojej parafii. Wszelkie formalności dotyczące udzielania sakramentów chrztu św., I komunii św., bierzmowania, małżeństwa oraz celebracji pogrzebu katolickiego są prowadzone zgodnie z przepisami Prawa Kanoniczego, czyli wg przynależności do danej parafii. Szukanie swojej parafii dopiero w potrzebie jest mocno spóźnione, bowiem stawia osobę w sytuacji „bez przynależności parafialnej”.