Pierwsza Komunia święta

wtorek, 17 Maj 2022

W naszej parafii 15 maja podczas Mszy św. o godz. 10.30 pięćdziesięcioro dzieci przyjęło po raz pierwszy Jezusa do swojego serca. Było to bardzo ważne wydarzenie zarówno dla nich, ich rodzin, jak i dla całej wspólnoty parafialnej. W Ewangelii proklamowanej w tym dniu Jezus przebywając w Wieczerniku podczas ostatniej Wieczerzy przekazał swoim apostołom przykazanie miłości: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 13, 34). Jezus kocha każdego człowieka dlatego zaprasza wszystkich do jedności z Nim. Najpiękniej to zjednoczenie dokonuje się w czasie przyjmowania Komunii świętej. Eucharystia jako sakrament miłości jest także najlepszą i najszybszą drogą do Nieba. A nawet jak mówił przywołany w homilii bł. Karol Acutis „autostradą do Nieba”. Dlatego powinniśmy jak najczęściej przychodzić na Mszę św. i przyjmować Jezusa do swojego serca.

fotografie: Firma SHOOTIT