Przyjęcie Krzyża przez kandydatów do bierzmowania

piątek, 3 Marzec 2017

3 marca 2017 roku , na rozpoczęcie nabożeństw Drogi Krzyżowej, grupa młodzieży naszej parafii przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania otrzymała krzyże. Ta celebracja ma ważne znaczenie w formacji kandydatów, przypomina im o najważniejszej prawdzie wiary - Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. Krzyż jest znakiem miłości Boga do człowieka, przypomina też nieustannie o zwycięstwie nad grzechem i śmiercią. Kandydaci otrzymali tzw. Krzyż św. Benedykta. Na nim oprócz wyobrażenia męki Pańskiej, znajdują się słowa modlitwy egzorcyzmu przypisywanego temu Świętemu. Krzyż ma przypominać bierzmowanym, że życie chrześcijańskie jest ciągłą walką ze złem, walką, którą wygrywamy tylko z Krzyżem naszego Pana. 

Kandydaci do bierzmowania przystąpią do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej
1 kwietnia tego roku. Módlmy się o świadomy, dojrzały wybór Chrystusa jako Pana i otwarcie się na dary Ducha Świętego.