Jubileusz 25 - lecia kapłaństwa ks. Roberta Mokrzyckiego