XXXVI Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

sobota, 15 Wrzesień 2018

36 Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę 15-16 września 2018 r.
My chcemy Boga!

Tradycyjnie, w trzecią niedzielę września członkowie NSZZ „Solidarność” udają się do Częstochowy, aby przez wstawiennictwo Maryi powierzać Bogu wszystkie sprawy związane ze światem pracy. Początki tej Pielgrzymki sięgają roku 1982 r. i związane są z charyzmatyczną posługą Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki, patrona „Solidarności”.

Tegoroczna 36 Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę odbędzie się 15 i 16 września. Organizatorem jest Zarząd Regionu NSZZ „S” Pomorza Zachodniego.

Poniżej przedstawiam program 36. Pielgrzymki Ludzi Pracy. Program jest bardzo bogaty.
Podaję także kontakt z NSZZ „Solidarność” Region Rzeszowski na wyjazd do Częstochowy – http://www.solidarnosc.rzeszow.org.pl/dla-zwiazkowcow/pielgrzymki-wycieczki/ogolnopolska-pielgrzymka-ludzi-pracy-na-jasna-gore/

ks. Robert Mokrzycki
Diecezjalny Duszpasterz Ludzi Pracy