Przyjdź Duchu Świety!

niedziela, 7 Kwiecień 2019

Mimo że okres wielkanocny i liturgiczne Zesłanie Ducha Świętego dopiero przed nami to młodzież z naszej parafii już dostąpiła swojej osobistej Pięćdziesiątnicy w sakramencie bierzmowania w dniu 6 kwietnia. Sakramentu bierzmowania dla młodzieży z naszego dekanatu udzielił Ks. Bp Edward Białogłowski w kościele pw. Św Judy Tadeusza w Rzeszowie. Tydzień wcześniej 30 marca młodzież przeżyła swój dekanalny dzień skupienia przygotowujący do tego wydarzenia.
Módlmy się aby Duch Święty umacniał młodych z naszej parafii w mężnym wyznawaniu wiary i postępowania wg jej zasad.