Wstaw witraż milenijny

sobota, 20 Maj 2023

Prezentujemy kolejny projekt witraża w budowanej przez nas świątyni, autorstwa artysty plastyka pana Macieja Kauczyńskiego z Krakowa. Sam artysta nazwał go millenijnym.

Polska obchodziła Millenium Chrztu Polski a uwięziony przez władze komunistyczne w Komańczy Ks. Prymas Wyszyński przygotowywał Wielką Nowennę na Tysiąclecie Chrztu Polski oraz nawiedzenie wszystkich parafii naszej Ojczyzny przez kopię obrazu Jasnogórskiego. Liczna rzesza ludzi brała udział w tym wydarzeniu oraz łączyła się duchowo z Księdzem Prymasem w tych uroczystościach. Dlatego też w projekcie witraża widzimy Ks. Prymasa otoczonego przez wiernych oraz „sylwety katedr” wybranych diecezji polskich nawiedzanych przez cudowny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.

Powierzchnia każdego okna witrażowego, największego z dotychczas wykonanych podzielona jest na osiem modułów (1,53m2). Koszt jednego wynosi 8400 zł. Ofiarodawcy, którzy w swojej dobroci zaangażują się w powstanie tego przedsięwzięcia, zostaną podpisani na ufundowanym przez siebie module witraża. 

W tytule wpłaty wpisz: Budowa kościoła - nr modułu witraża
      ► Numer konta bankowego budowy kościoła

lub wybierz jeden z dostępnych modułów i skorzystaj z płatności elektronicznych:

Witraż milenijny

Klikaj w poniższe moduły witraża, aby wyświetlać szczegóły.
W tytule przelewu podaj numer ufundowanego modułu.

Ufundowane moduły witrażowe: 8 z 8
► kliknij tutaj aby wyświetlić aktualny status ufundowanych modułów

Wizualizacja witraża milenijnego


Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Piotrowi Szczepanikowi za profesjonalne wykonanie zdjęć witraża i poszczególnych jego modułów.