Wstaw witraż Maryjny w naszym kościele

sobota, 2 Październik 2021

Miło nam poinformować, że wszystkie moduły witraża ołtarzowego mają swoich fundatorów i trwają prace przy wykonywaniu tego dzieła. Obecnie prezentujemy projekt pięciu Maryjnych okien witrażowych także autorstwa Pana Macieja Kauczyńskiego,

Maryja w Zwiastowaniu Pańskim przyjęła powołanie do Bożego macierzyństwa, jako Matka Jezusa i pierwsza uczennica Mesjasza towarzyszyła Mu w ziemskim życiu i misji aż po Jego ofiarę na krzyżu, a następnie uczestniczyła w tworzeniu się Kościoła z uczniami podczas Zesłania Ducha Świętego. Po zakończeniu swojego ziemskiego życia Maryja została wzięta z duszą i ciałem do nieba, aby odtąd wstawiać się za wierzącymi w Chrystusa i wszystkimi dziećmi Bożymi. Cykl narracyjny tych wydarzeń przedstawia pięć kolejnych witraży wypełniających okna południowej nawy kościoła.

Powierzchnia pięciu witraży podobnie jak w prezbiterium podzielona jest na 40 modułów. Koszt jednego wynosi 5600 zł. Ofiarodawcy, którzy w swojej dobroci zaangażują się w powstanie tego przedsięwzięcia, zostaną podpisani na ufundowanym przez siebie module witraża.

W tytule wpłaty wpisz: Budowa kościoła - nr modułu witraża
      ► Numer konta bankowego budowy kościoła

Lub wybierz jeden z dostępnych modułów i skorzystaj z płatności elektronicznych:
      

Witraż Maryjny

Klikaj w poniższe moduły witraża, aby wyświetlać szczegóły.
W tytule przelewu podaj numer ufundowanego modułu.

Ufundowane moduły witrażowe: 40 z 40
► kliknij tutaj aby wyświetlić aktualny status ufundowanych modułówWitraż M1 - Obrazuje dwa wydarzenia z życia Matki Najświętszej, przedstawia on najpierw symboliczny obraz Ducha Świętego w chwili Zwiastowania, postać Archanioła Gabriela ogłaszającego ten cud Maryi, oraz dwie sceny spotkania Maryi z św. Elżbiety, ostatnie dwa moduły nawiązują do miejsca pobytu Maryi, w Ain Karim - w domu Św. Zachariasza i św. Elżbiety.

Witraż M2 - Przedstawia Boże Narodzenie; gwiazdę Betlejemską, postacie aniołów, adorację Nowonarodzonego przez Józefa i Maryję, hołd pasterzy oraz pokłon oddany przez mędrców, czy inaczej nazywanych Trzema Królami.

Witraż M3 - Obrazuje Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni Jerozolimskiej; spotkanie z prorokiem Symeonem i prorokinią Anną, pielgrzymkę Św. Rodziny na święto Paschy, w czasie której Jezus pozostaje w świątyni wdany w rozmowę z Uczonymi w Piśmie.

Witraż M4 - W trzech dolnych modułach przedstawia scenę odbicia przez Jezusa swego oblicza na chuście św. Weroniki, złożenie martwego ciała na kolanach Maryi, oraz pusty zwycięski krzyż. Pięć kolejnych opisuje scenę Zesłania Ducha Świętego na Maryję i Apostołów pod postaciami ognistych języków.

Witraż M5 - Przedstawia Trójcę Przenajświętsza w akcie koronacji Maryi na królową nieba i ziemi, oraz hołd składany przez aniołów nowej królowej. Ostatnie cztery moduły przedstawiają tajemnicę Maryi, która w towarzystwie aniołów zostaje wzięta do nieba.

Wizualizacja witraża w widoku ołtarza


Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Piotrowi Szczepanikowi za profesjonalne wykonanie zdjęć witraża i poszczególnych jego modułów.