Budowa kaplicy

Historia kaplicy „szopki” w Rzeszowie sięga lat osiemdziesiątych. Jej budowę na terenie parafii oo. Dominikanów rozpoczęto 2 czerwca 1987 roku. W marcu 1998 roku, poświęcił ją ks. bp. Stefan Moskwa. Jesienią 2001 roku przystąpiono do rozbiórki kaplicy, a po zimowej przerwie do jej montażu przy ul. Rejtana gdzie jako rektorat pełniła funkcję kościoła uniwersyteckiego św. Królowej Jadwigi. 26 sierpnia 2002 roku poświęcił ją ówczesny biskup rzeszowski Kazimierz Górny. 15 października 2014 roku rozpoczęto rozbiórkę kaplicy a następnie jej ponowny montaż na terenie nową powstającej parafii bł. ks. Jerzego Popiełuszki, na osiedlu Zawiszy w Rzeszowie. 25 grudnia 2014 roku, podczas Pasterki biskup rzeszowski Jan Wątroba dokonał poświęcenia kaplicy w nowej parafii. Od tego dnia, codziennie odprawiana jest w niej Eucharystia.


Przygotowanie terenu.


Rozbiórka kaplicy "szopki" w Parafii św. Królowej Jadwigi przy ul. Rejtana.


Przygotowanie podłoża na kaplicę.


Składanie kaplicy w Parafii bł. ks. Jerzego Popiełuszki na Osiedlu Zawiszy.


Przygotowanie drogi dojazdowej.